Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Mieren2-01.png

Nature Meets Design

Nature Meets Design biedt een platform dat vernieuwende samenwerkingen met de natuur stimuleert en op een creatieve manier werkt aan groene uitdagingen.

Dit doen we door het stimuleren van onverwachte ontmoetingen, het op creatieve wijze communiceren van de waarde van de natuur, het ontwerpen van een nieuwe natuurbeleving en het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken met behulp van design in samenwerking met de natuur.


inspirerende ontmoetingen op de dutch design week

GreenUp your desk!

Het resultaat van showcase Green & Firm is gepresenteerd op de Dutch Design Week: GreenUp your desk! Maak je werkplek groen met digitale planten. Meer lezen


Dutch Design Week

Op de Dutch Design Week heeft Nature Meets Design verschillende projecten en showcases gepresenteerd. Daarnaast zijn er verschillende sessies gehouden, waarbij iedereen uitgenodigd was om samen te werken aan uitdagende oplossingen voor maatschappelijke problemen. Door het koppelen van verschillende kennisgebieden zoals onderzoek, design en beleid stimuleren we hier nieuwe onverwachtse ideeën.

Meedoen of meedenken?

Wil jij samen werken aan complexe vraagstukken, een nieuwe natuurbeleving of leren van de natuur?

Sluit je dan aan bij de @NmeetsD community. Nature Meets Design is altijd op zoek naar nieuwe input en uitdagingen.